Efterfødselsreaktioner

Fødselsdepression symptomer

Specialpsykolog, Anne Aagaard Seeberg
Fødselsdepression symptomer

Allerførst skal vi lige have styr på fakta: En fødselsdepression er depression, der opstår undervejs i graviditeten, i forbindelse med fødslen, eller i barnets første leveår. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis er noget fødslen har udløst, eller noget der ligger, efter barnet er blevet født. Faktisk vil det ofte være sådan, at vi kan mærke symptomer allerede under graviditeten, som gør os opmærksomme på, at der er noget, der ikke helt stemmer. En normal graviditet kan byde på en bred pallette af tanker og følelsesmæssige reaktioner undervejs – at humøret svinger er ikke et tegn på depression. For at opfylde kriterierne for depression skal symptomerne være vedvarende over tid.

Har vi tidligere haft depressive episoder kan det være en god ide at være mere opmærksom, da det øger risikoen for at få en depression igen.

Symptomerne på en fødselsdepression er helt de samme, som ved en hvilken som helst anden depression.

Kernesymptomerne er:

  1. Nedtrykthed (tristhed, ked af det).
  2. Nedsat lyst eller interesse (finder f.eks. ikke længere glæden ved og lysten til at lave de ting, vi plejer at nyde – det kunne være fritidsaktiviteter, at være social med familie og venner, fordybelse i soloaktiviteter, som vi førhen har nydt, etc.).
  3. Manglende energi eller øget trætbarhed (svært ved at finde energien til mange ting og en oplevelse af at være mere træt – og muligvis også at sove mere – end normalt).

Det er ikke alle mennesker med en depression, der har samtlige symptomer, men for at opfylde kriterierne for en depression, vil alle have mindst to kernesymptomer.

Med disse kernesymptomer medfølger en række af forskellige andre symptomer, dem vi kalder ledsagesymptomer. Ligesom med kernesymptomerne har alle med depression heller ikke samtlige ledsagesymptomer, og det vil variere fra person til person hvilke symptomer, der er tale om. Ved depression af lettere grad har man mindst to ledsagesymptomer. Har man mange af både kerne- og ledsagesymptomerne, så kan det sige noget om sværhedsgraden af depressionen.

Ledsagesymptomerne er:

  1. Nedsat selvtillid eller selvfølelse
  2. Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
  3. Tanker om død eller selvmord
  4. Tænke- eller koncentrationsbesvær
  5. Agitation (udtalt og oftest formålsløs rastløshed, uro eller angst) eller hæmning (mentale og kropslige funktioner er nedsatte)
  6. Søvnforstyrrelser
  7. Appetit- og vægtændring

Alle nybagte forældre i Danmark, der ønsker det, får tilbudt screening for fødselsdepression ved sundhedsplejersken omkring 6-8 uger efter fødslen. Mærker man noget under graviditeten er det en god ide at række ud til jordemoder, egen læge eller en psykolog og gøre opmærksom herpå, og mærker man noget efter fødslen, men inden screeningen, er det også en god ide at vende det med sin sundhedsplejerske, egen læge eller en psykolog. En fødselsdepression er i langt de fleste tilfælde, noget der kan behandles. Har du akut brug for hjælp, kan du døgnet rundt kontakte psykiatrisk akutmodtagelse.

Vil du læse mere?

Skal vi tale sammen?
Skriv til mig

Nogle gange befinder vi os der i livet, hvor vi har brug for psykologisk førstehjælp.

Der er mange gode grunde til, at den livsfase, hvor vi får små børn, er særlig svær. Det har jeg gjort til mit livs mission at hjælpe med, fordi kvinder og mænd, der har gode oplevelser med graviditet, fødsel og den første spæde tid med baby, giver sunde og mentalt velnærede børn – og forældre – på den lange bane.