Vælg dit forløb

Udredning & diagnostik

Hos fødselspsykologen kan du få professionel og fagligt velfunderet diagnostisk udredning af psykiske lidelser indenfor graviditets-, fødsels- og efterfødselsområdet. Diagnostisk udredning betyder, at vi undersøger, om der er symptomer på psykisk lidelse til stede, sværhedsgraden af disse symptomer og hvor længe symptomerne har varet.

Det er den samlede kliniske vurdering af den beskrevne og observerede tilstand, der afgør, om der er tale om en psykisk lidelse, der kan diagnosticeres.

Hvorfor udredning?

Hvad kan man bruge en psykiatrisk diagnose til? Den primære årsag til at udrede er, at en diagnose er et godt værktøj, når vi skal finde frem til den mest velegnede behandling.

For den enkelte kan det også være en lettelse at få stillet en diagnose. At få afklaring og at finde ud af at det, der fylder uhensigtsmæssigt meget i tilværelsen, er et velkendt fænomen, at tilstanden har et navn, og kan behandles. Det kan give ro og overblik, og fornyet håb. For andre igen er en diagnose adgangsbilletten til at hente hjælp i forskellige sektorer. Det kunne være adgang til gratis eller økonomisk kompenseret psykoterapeutisk behandling (ved privatpraktiserende psykolog eller i psykiatrisk regi), forskellige former for studiehjælp eller arbejdsrelaterede forhold.

Udredningen kan også ende ud i en afklaring på, at du netop ikke er eksempelvis klinisk deprimeret, angst, eller lider af fødselsrelateret PTSD.

Hvad kvalificerer mig til at kunne lave en grundig udredning og stille en diagnose?

Jeg har i mange år arbejdet i voksenpsykiatrien med udredning og diagnostik af psykopatologiske tilstande. Her har jeg ovenpå min titel som autoriseret psykolog, videreuddannet mig til specialpsykolog i psykiatri.

Fra mine år i psykiatrien har jeg stor viden om de mange forskellige diagnosegrupper der findes, jeg er vant til at udrede indenfor et bredt spektrum af psykiske lidelser, jeg kender det psykiatriske behandlingssystem indefra, og har dertil indgående kendskab til en bred vifte af behandlingsmetoder. Denne specialviden er mit faglige fundament, som er med til at sikre dig høj faglig kvalitet i arbejdet.

I det tilfælde, at der undervejs i udredningen skulle vise sig behandlingskrævende psykiske tilstande, der ligger udenfor graviditets-, fødsels- og efterfødselsområdet, er min specialuddannelse i psykiatri din tryghed for, at dette ikke overses, og at du kan blive viderehenvist til rette instans for videre udredning og behandling, hvis du ønsker det.
Jeg bestræber mig på at skabe en omsorgsfuld, venligsindet atmosfære i mine udredningssamtaler, der giver grobund for et trygt rum, tilpasset det enkelte menneske.

Hvordan foregår en udredningssamtale?

En udredningssamtale hos fødselspsykologen tager udgangspunkt i et anamnestisk interview, der bl.a. søger at afdække nuværende problemstillinger og klager, men også kommer omkring den bredere livshistorie, herunder skolegang, tidligere psykiske vanskeligheder, sociale relationer, somatiske forhold m.m. Samtalen har en varighed af 80 minutter, og afhængig af problemstillingens kompleksitet kan der være behov for yderligere udredning. Der vil i så fald være tale om et egentligt udredningsforløb.

Hvornår er det relevant med et udredningsforløb?

Udredningsforløb kan igangsættes, hvis det efter den indledende udredningssamtale viser sig nødvendigt med yderligere udredning. Aftale om forløbets varighed og indhold drøftes efter den indledende udredningssamtale. Udredningen vil som udgangspunkt tage afsæt i den grundige kliniske samtale, der er baseret på relevante interviewinstrumenter og rating-skalaer, afhængigt af, hvad der er fundet frem til indledningsvist. Privatpersoner, såvel som andre instanser er velkomne til at tage kontakt og indhente konkrete tilbud på udredningsforløb.

Udredning & diagnostik

Hvad siger andre?

“Efter fødslen af min søn begyndte jeg at få det dårligere og dårligere. Jeg kunne ikke sove om natten, og jeg blev ved med at få flashbacks til min fødsel, der på papiret var gået fint, men som inde i mig havde været en virkelig grænseoverskridende oplevelse. Da sundhedsplejersken ved 8-ugers-besøget screenede mig for depression, kunne vi godt se, at jeg havde nogle symptomer på depression, men jeg følte mig alligevel ikke rigtig deprimeret, selvom jeg havde det virkelig, virkelig dårligt. Det var først måneder senere, da jeg kom til udredning ved Anne, at der for første gang blev sat ord på, at det jeg havde symptomer på, var PTSD udløst på baggrund af min fødsel. Det havde jeg aldrig hørt om, at man kunne få, og det var sådan en lettelse at kunne sætte et navn på det, jeg oplevede, og det gjorde det lettere at komme i gang med at få gjort noget ved det.”

Fødselspsykolog i Kolding
Skal vi tale sammen?
Skriv til mig

Nogle gange befinder vi os der i livet, hvor vi har brug for psykologisk førstehjælp.

Der er mange gode grunde til, at den livsfase, hvor vi får små børn, er særlig svær. Det har jeg gjort til mit livs mission at hjælpe med, fordi kvinder og mænd, der har gode oplevelser med graviditet, fødsel og den første spæde tid med baby, giver sunde og mentalt velnærede børn – og forældre – på den lange bane.